PHÂN HỆ CUNG ỨNG VẬT TƯ

 


1. Giá trị mang lại

 

✔️ Theo dõi yêu cầu vật tư hàng ngày gửi đến từ các bộ phận, nắm bắt thời gian cần hàng, tình trạng xử lý, tiến độ cung ứng đối với mỗi yêu cầu. Tích hợp thông tin hàng tồn kho, hàng đi đường, ... giúp người phụ trách về vật tư luôn ở thế chủ động.

 

✔️ Theo dõi danh sách nhà cung cấp cho mỗi mã hàng, so sánh, đánh giá nhà cung cấp qua các tiêu chí như chất lượng,  thời gian giao hàng, giá …

 

✔️ Quản lý song song mã hàng nội bộ và mã nhà sản xuất cho cùng một mặt hàng.

 

✔️ Quản lý danh sách vật tư thay thế cùng đặc tính, có thể thay thế lẫn nhau giúp linh động xử lý trong quá trình cung ứng.

 

✔️ Theo dõi tiến độ mua hàng theo trạng thái: đã gửi đơn hàng, hàng đang về cùng ngày về dự kiến, hàng đã về.

 

✔️ Quản lý công nợ và tiến độ thanh toán theo từng đơn hàng. Hỗ trợ lên kế hoạch chi tiền thanh toán cho nhà cung cấp.

 

✔️ Giúp xây dựng và thực thi chính sách phê duyệt theo nhiều cấp. Có thể kiểm tra thông tin chứng từ và thực hiện phê duyệt trên laptop, tablet, smartphone

 

2. Quy trình nghiệp vụ mua hàng trên phần mềm LEAN

 

 

Giải thích quy trình:

 

✔️ Màn hình quản lý danh sách đề nghị mua hàng:

 

 • Hiển thị thông tin về số lượng, chủng loại, thời gian cần vật tư từ các bộ phận; Liệt kê danh sách nhà cung cấp vật tư, kèm lịch sử về giá, tiến độ giao hàng, chất lượng, …

 

 • Lập phiếu Duyệt giá mua ngay từ màn hình: Mỗi mã nguyên liệu có ít nhất thông tin của ba nhà cung cấp cùng với giá, thời gian giao hàng kèm đề xuất chọn của người lập. Phiếu được chuyển cấp quản lý duyệt giá trước khi lập đơn mua hàng.

 

✔️ Đơn đặt hàng mua: Được kế thừa từ phiếu duyệt giá với các dữ liệu như nhà cung cấp, thông tin đặt hàng, thông tin giao hàng.

 

✔️ Màn hình quản lý tiến độ giao hàng:

 

 • Hiển thị danh sách các đơn hàng cùng tiến trình chi tiết, theo dõi số lần giao, kế hoạch giao và cảnh báo khi có đơn hàng trễ tiến độ. Với hàng nhập khẩu, thông tin theo dõi còn bao gồm ngày khởi hành dự kiến (ETD), hàng đang về, ngày cập cảng dự kiến (ETA), kế hoạch thanh toán

 

 • Hỗ trợ lập phiếu Đề nghị nhập kho ngay tại màn hình, đồng thời kế thừa toàn bộ dữ liệu của đơn hàng.

 

✔️ Màn hình quản lý danh sách phiếu đề nghị nhập kho:

 

 • Hiển thị danh sách vật tư cần nhập kho cùng tiến trình xử lý, nắm bắt ngay thông tin về hàng cần nhập, hàng đã nhập, hàng nhập thiếu, hàng lỗi chờ xử lý.

 

 • Lập phiếu Chờ xử lý cho trường hợp hàng không đạt chất lượng.

 

 • Lập Phiếu nhập kho cho trường hợp hàng đạt chất lượng.

 

✔️ Quản lý công nợ nhà cung cấp: Hiển thị danh sách công nợ và tình hình thanh toán chi tiết đến từng hóa đơn/ đơn hàng. Cảnh báo hóa đơn gần đến hạn trả, hóa đơn trễ hạn.

 

✔️ Lập Đề nghị thanh toán cho các hóa đơn gần đến hạn trả.

 

✔️ Lập kế hoạch chi tiền thanh toán nhà cung cấp.

 

✔️ Quản lý kế hoạch dòng tiền: Tổng hợp từ kế hoạch thu - chi, thể hiện rõ bức tranh về dòng tiền trong vài tuần hoặc vài tháng tới.

 

3. Quy trình nghiệp vụ gia công

 

 

Giải thích quy trình

 

✔️ Lệnh gia công: Được lập từ giai đoạn lên kế hoạch sản xuất, hoặc được gửi đến từ phân xưởng khi có các chi tiết cần gia công trong quá trình sản xuất.

 

✔️ Màn hình quản lý danh sách Lệnh gia công:

 

 • Hiển thị thông tin về số lượng, chủng loại, thời gian cần vật tư; Liệt kê danh sách nhà cung cấp, kèm lịch sử về giá, tiến độ giao hàng, chất lượng, …

 

 • Lập phiếu Duyệt giá gia công ngay từ màn hình: Mỗi vật tư gia công có ít nhất thông tin của ba nhà cung cấp cùng với giá, thời gian giao hàng kèm đề xuất chọn của người lập. Phiếu được chuyển cấp quản lý duyệt giá trước khi lập đơn hàng gia công.

 

✔️ Lập đơn hàng gia công: Được kế thừa từ duyệt giá gia công, là thông tin để bộ phận kho/ xưởng xuất hàng đi gia công, đồng thời là cơ sở để theo dõi tiến độ.

 

✔️ Phiếu xuất kho/ xưởng đi gia công: Được kế thừa dữ liệu từ Đơn hàng gia công.

 

✔️ Màn hình quản lý tiến độ gia công:

 

 • Hiển thị danh sách các đơn hàng cùng tiến trình chi tiết, theo dõi số lần giao, kế hoạch giao và cảnh báo khi có đơn hàng trễ tiến độ.

 

 • Hỗ trợ lập phiếu Đề nghị nhập kho/ xưởng ngay tại màn hình, đồng thời kế thừa toàn bộ dữ liệu của đơn hàng.

 

✔️ Màn hình quản lý danh sách phiếu đề nghị nhập kho/ xưởng:

 

 • Hiển thị danh sách vật tư cần nhập kho cùng tiến trình xử lý, nắm bắt ngay thông tin về hàng cần nhập, hàng đã nhập, hàng nhập thiếu, hàng lỗi chờ xử lý.

 

 • Lập phiếu Chờ xử lý cho trường hợp hàng không đạt chất lượng.

 

 • Lập Phiếu nhập kho/ xưởng cho trường hợp hàng đạt chất lượng.

 

✔️ Quản lý công nợ nhà cung cấp: Hiển thị danh sách công nợ và tình hình thanh toán chi tiết đến từng hóa đơn/ đơn hàng. Cảnh báo hóa đơn gần đến hạn trả, hóa đơn trễ hạn.

 

✔️ Lập Đề nghị thanh toán cho các hóa đơn gần đến hạn trả.

 

✔️ Lập kế hoạch chi tiền thanh toán nhà cung cấp.

 

✔️ Quản lý kế hoạch dòng tiền: Tổng hợp từ kế hoạch thu - chi, thể hiện rõ bức tranh về dòng tiền trong vài tuần hoặc vài tháng tới.


Xin cảm ơn!

×

ĐĂNG KÝ DEMO