PHÂN HỆ GIÁ THÀNH SẢN XUẤT

 


Giá trị mang lại

 

✔️ Tích hợp với module quản trị sản xuất, hàng tồn kho để lấy các dữ liệu như: Định mực nguyên vật liệu cho sản phẩm (BOM); Thống kê sản xuất; Phiếu nhập thành phẩm; Phiếu xuất nguyên liệu … phục vụ tính giá thành.

 

✔️ Tự động tổng hợp toàn bộ chi phí liên quan đến sản xuất trong kỳ như: Chi phí NVL; Chi phí nhân công; Chi phí sản xuất chung (khấu hao, điện nước, quản lý phân xưởng, …) để phục vụ phân bổ giá thành.

 

✔️ Hỗ trợ phân bổ chi phí sản xuất cho sản phẩm theo nhiều tiêu chí khác nhau, như:

 

  • Phân bổ căn cứ vào BOM với các hình thức như BOM theo số lượng, BOM theo mét vuông sản phẩm;  BOM theo mét vuông bề mặt các chi tiết; BOM theo mét khối; …

 

  • Phân bổ căn cứ vào hệ số được khai báo cho từng sản phẩm.

 

  • Phân bổ căn cứ vào dữ liệu thống kê sản xuất tại mỗi công đoạn.

 

  • Phân bổ theo tỷ lệ chi phí nguyên vật liệu trực tếp; nhân công trực tiếp.

 

  • Phân bổ theo các tiêu chí khác theo đặc thù tại mỗi doanh nghiệp như theo giá bán sản phẩm, …

 

✔️ Hỗ trợ tính giá thành cho từng công đoạn, phân xưởng, phân bổ chi phí chung (phát sinh trên toàn nhà máy) cho từng phân xưởng sản xuất.

 

✔️ Hỗ trợ cập nhật tự động số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ dựa vào dữ liệu định mức, phiếu xuất nguyên liệu, phiếu nhập thành phẩm.


Xin cảm ơn!

×

ĐĂNG KÝ DEMO