PHÂN HỆ QUẢN TRỊ BÁN HÀNG


1. Giá trị mang lại

 

✔️ Giúp tính toán và ước lượng thời gian sản xuất của một đơn hàng. Tích hợp thông tin về tình trạng năng lực sản xuất của danh nghiệp như: Máy móc, thiết bị, nhân sự, nguyên vật liệu giúp ra quyết định nhanh chóng việc nhận thêm đơn hàng, chốt thời gian giao hàng.

 

✔️ Tích hợp thông tin về công nợ và hạn mức công nợ khách hàng, để quyết định nhận đơn hàng hay không?

 

✔️ Tích hợp thông tin tồn kho, định mức tồn kho tối thiểu, … để ra quyết định giao hàng ngay hay cần sản xuất.

 

✔️ Tính giá kế hoạch dựa vào định mức nguyên vật liệu, nhân công, khấu hao,... và triển khai quy trình báo giá cho khách hàng.

 

✔️ Theo dõi tình trạng đơn hàng từ lúc nhận đơn hàng > Lập kế hoạch sản xuất > Lập lệnh sản xuất > Tiến trình sản xuất tại phân xưởng > Lập phiếu nhập kho > Lập phiếu xuất kho giao hàng. Cảnh báo đơn hàng sắp đến hạn giao hoặc trễ hạn.

 

✔️ Quản lý công nợ và tiến độ thanh toán theo từng đơn hàng. Hỗ trợ lên kế hoạch dòng tiền.

 

✔️ Giúp xây dựng và thực thi chính sách phê duyệt theo nhiều cấp. Có thể kiểm tra thông tin chứng từ và thực hiện phê duyệt trên laptop, tablet, smartphone

 

✔️ Xây dựng và triển khai các chương trình, chính sách khuyến mại, giá bán.

 

2. Quy trình nghiệp vụ bán hàng trên phần mềm Lean 

 

 

Giải thích quy trình:

 

✔️ Sau khi tương tác và tiếp nhận thông tin khách hàng, phần mềm hỗ trợ:

 

  • Lập định mức nguyên vật liệu, nhân công, khấu hao, … cho sản phẩm; Tính giá kế hoạch và báo giá khách hàng; Triển khai quy trình sản xuất thử (nếu có).

 

  • Đối soát công nợ theo hạn mức để kiểm tra và quyết định nhận hay không nhận đơn hàng.

 

✔️ Lập đơn đặt hàng/ hợp đồng bán: Cập nhật thông tin khách hàng; thông tin sản phẩm bao gồm các đặc tính kỹ thuật chi tiết; thông tin về giao hàng như: số lần giao, số lượng giao, ngày giao cho từng lần; thông tin về thanh toán, vận chuyển; hỗ trợ chạy chính sách giá, chiết khấu.

 

✔️ Màn hình Quản lý trạng thái đơn hàng:

 

  • Hiển thị danh sách đơn hàng và các thông tin về sản phẩm như: hàng tồn kho, định mức tồn kho, hàng tồn trên các đơn đặt hàng chưa giao, hàng đang sản xuất, hàng có thể giao ngay.

 

  • Theo dõi kế hoạch giao và tiến trình xử lý từng đơn hàng, cảnh báo đơn hàng sắp đến hạn giao, đơn hàng trễ; đóng đơn hàng đã hoàn thành và sắp xếp ưu tiên đơn hàng gấp;

 

  • Lập Đề nghị giao hàng nếu sản phẩm còn tồn và đã giành đủ cho các đơn hàng khác. Lập Kế hoạch sản xuất nếu thiếu. Việc lập chứng từ được thực hiện ngay trên màn hình, đồng thời kế thừa toàn bộ dữ liệu đơn hàng.

 

✔️ Màn hình Quản lý danh sách đề nghị giao hàng:

 

  • Hiển thị danh sách sản phẩm cần xuất kho cùng tiến trình xử lý, nắm bắt ngay thông tin về số lượng và thời gian cần giao. Cập nhật trạng thái hoàn thành, giao đủ hay thiếu so với yêu cầu.

 

  • Hỗ trợ lập Phiếu xuất kho ngay tại màn hình, đồng thời kế thừa toàn bộ dữ liệu.

 

✔️ Lập hóa đơn bán hàng: Được kế thừa từ phiếu xuất kho với các thông tin về khách hàng, sản phẩm, số lượng xuất kho. Hỗ trợ chạy chính sách giá, chiết khấu hoặc lấy dữ liệu giá, chiết khấu từ đơn đặt hàng.

 

✔️ Quản lý công nợ khách hàng: Hiển thị danh sách công nợ và tình hình thanh toán chi tiết đến từng hóa đơn/ đơn hàng. Cảnh báo các hóa đơn gần đến hạn thu, hóa đơn trễ hạn.

 

✔️ Kế hoạch thu tiền: Hỗ trợ lên kế hoạch thu tiền dựa vào hạn thanh toán. Kết hợp kế hoạch thu tiền với chi tiền để lên bức tranh về dòng tiền trong vài tuần hoặc vài tháng tiếp theo.


Xin cảm ơn!

×

ĐĂNG KÝ DEMO