PHÂN HỆ QUẢN TRỊ BÁN HÀNG

 

1. Giá trị mang lại


✔️ Giúp tính toán và ước lượng thời gian sản xuất của một đơn hàng. Tích hợp thông tin về tình trạng năng lực sản xuất của danh nghiệp như: Máy móc, thiết bị; Nhân sự; Nguyên vật liệu giúp ra quyết định nhanh chóng việc nhận thêm đơn hàng, chốt thời gian giao hàng.

 

✔️ Tích hợp thông tin về công nợ và hạn mức công nợ khách hàng, để quyết định nhận đơn hàng hay không?

 

✔️ Tích hợp thông tin tồn kho, định mức tồn kho tối thiểu, … để ra quyết định giao hàng ngay hay cần sản xuất.

 

✔️ Theo dõi tình trạng đơn hàng từ lúc nhận đơn hàng > Lập kế hoạch sản xuất > Lập lệnh sản xuất > Tiến trình sản xuất tại phân xưởng > Lập phiếu nhập kho > Lập phiếu xuất kho giao hàng. Cảnh báo đơn hàng sắp đến hạn giao hoặc trễ hạn.

 

✔️ Quản lý công nợ và tiến độ thanh toán theo từng đơn hàng. Hỗ trợ lên kế hoạch dòng tiền.

 

✔️ Giúp xây dựng và thực thi chính sách phê duyệt theo nhiều cấp. Có thể kiểm tra thông tin chứng từ và thực hiện phê duyệt trên laptop, tablet, smartphone

 

✔️ Xây dựng và triển khai các chương trình, chính sách khuyến mại, giá bán.

 

2. Quy trình nghiệp vụ bán hàng trên phần mềm Lean


 

(Nét --- là thao tác thực hiện ngoài phần mềm Lean)

 

Giải thích quy trình:

 

✔️ Quy trình bắt đầu từ việc tương tác và tiếp nhận thông tin khách hàng:

 

- Trường hợp là sản phẩm mới, chúng ta tiến hành phân tích và cập nhật định mức NVL, nhân công, khấu hao, … vào LEAN, tiếp đó sử dụng chức năng Tính giá kế hoạch để tính và báo giá cho khách hàng (hoặc triển khai quy trình sản xuất thử nếu có).

 

- Trường hợp cần kiểm tra hạn mức công nợ khách hàng, chúng ta sử dụng chức năng Đối soát công nợ theo hạn mức trên LEAN để ra quyết định nhận đơn hàng.

 

✔️ Lập đơn đặt hàng/ hợp đồng bán: Chúng ta cập nhật thông tin về sản phẩm; số lần giao hàng; số lượng, ngày giao cho từng lần; các thông tin chi tiết về đặc tính kỹ thuật của sản phẩm; chính sách giá, …

 

✔️ Màn hình Quản lý trạng thái đơn hàng:

 

- Hỗ trợ theo dõi thông tin từng sản phẩm về số lượng tồn kho, định mức tồn kho tối thiểu, số lượng đang sản xuất, số lượng có thể giao ngay, số lượng còn phải sản xuất, số lượng đã giao, số lượng chưa giao;

 

- Theo dõi danh sách đơn hàng gấp; đơn hàng sắp đến hạn giao; đơn hàng đã bị trễ hạn, lý do trễ hạn; đơn hàng đã hoàn thành; đơn hàng chưa hoàn thành; …

 

- Hỗ trợ tạo Kế hoạch sản xuất hoặc Đề nghị giao hàng từ màn hình này, phần mềm tự động kế thừa các dữ liệu cần thiết khi tạo phiếu.

 

✔️ Màn hình Quản lý trạng thái đề nghị giao hàng:

 

- Giúp theo dõi tình hình giao hàng theo đề nghị giao hàng như hàng đã giao hay chưa? Giao đủ hay thiếu? Có đúng thời gian hay không?

 

- Hỗ trợ tạo Phiếu xuất kho và tự động kế thừa các dữ liệu cần thiết.

 

✔️ Màn hình quản lý và lập hóa đơn bán hàng: Tương tự như các chức năng trên, chúng ta có màn hình quản lý các phiếu xuất kho cần lập hóa đơn với chức năng Tạo phiếu có kế thừa toàn bộ dữ liệu liên quan như: khách hàng; sản phẩm; số lượng xuất kho; giá bán; chính sách chiết khấu, khyến mại; tài khoản kế toán; ...

 

✔️ Quản lý công nợ khách hàng: Giúp theo dõi công nợ và tình hình thanh toán chi tiết đến từng hóa đơn/ đơn hàng. Theo dõi các hóa đơn gần đến hạn thu, hóa đơn trễ hạn.

 

✔️ Kế hoạch thu tiền: Dựa vào hạn thanh toán công nợ của khách hàng, LEAN hỗ trợ lên kế hoạch thu tiền, kết hợp với kế hoạch chi tiền chúng ta sẽ thấy được bức tranh về dòng tiền trong vài tuần hoặc vài tháng tiếp theo.