PHÂN HỆ QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO

 

 

Giá trị mang lại

 

✔️ Cung cấp dữ liệu cho mọi bộ phận trong toàn doanh nghiệp, giúp các bộ phận có thông tin tức thời ngay thời điểm thực hiện công việc.

 

✔️ Hỗ trợ nhập - xuất kho theo theo quy trình. Cung cấp giao diện trực quan, giúp nắm bắt thông tin ngay khi có yêu cầu nhập - xuất từ các bộ phận khác gửi đến, đồng thời kiểm tra tình trạng tồn kho và thực hiện nghiệp vụ, quản lý tiến độ nhập - xuất so với yêu cầu.

 

✔️ Hỗ trợ xử lý tất cả các nghiệp vụ liên quan về kho như: Nhập mua hàng; Nhập gia công, Nhập thành phẩm; Xuất nguyên liệu sản xuất; Nhập hoàn trả nguyên liệu; Xuất bán hàng; Xuất gia công; Điều chuyển kho; Lắp ráp vật tư; Kiểm kê tồn kho; …

 

✔️ Quản lý nhập – xuất – tồn kho chi tiết theo vị trí, theo lô, theo số seri, theo kiện hàng, theo đơn hàng mua.

 

✔️ Quản lý nhập – xuất – tồn kho song song theo nhiều đơn vị tính, như: Tấm – Kg; Bộ - M2; Thanh – M3; Thùng - Gói ...

 

✔️ Hỗ trợ theo dõi thời gian vật tư tồn kho kể từ thời điểm mua về hoặc sản xuất nhập kho (tuổi hàng tồn kho).

 

✔️ Hỗ trợ tính giá vốn hàng tôn kho theo các phương pháp: Bình quân gia quyền; Bình quân theo thời điểm; Nhập trước xuất trước; Thực tế đích danh


Xin cảm ơn!

×

ĐĂNG KÝ DEMO