Kiểm soát chất lượng trong sản xuất

Kiểm soát chất lượng trong sản xuất

Kiểm soát chất lượng (QC) trong sản xuất là một quá trình đảm bảo khách hàng nhận được sản phẩm không có lỗi và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

Kaizen là gì ? Lợi ích từ việc ý thức Kaizen ?

Kaizen là gì ? Lợi ích từ việc ý thức Kaizen ?

Kaizen là sự cải tiến liên tục quá trình làm việc, nâng cao năng suất. Ngày nay, Kaizen được nhắc tới như một triết lý kinh doanh, phương pháp quản lý hữu hiệu làm nên thành công của các công ty Nhật Bản

Mô hình LEAN là gì? Lean Manufacturing là gì?

Mô hình LEAN là gì? Lean Manufacturing là gì?

Mô hình LEAN là gì? Lean Manufacturing là gì? Làm thế nào để phát hiện được lãng phí trong LEAN? Và cách thức áp dụng mô hình LEAN (mô hình sản xuất tinh gọn) trong doanh nghiệp một cách hiệu quả?

Scrum và ứng dụng thực tế

Scrum và ứng dụng thực tế

Scrum là một khung làm việc để phát triển bền vững các sản phẩm phức tạp. Có thể hiểu đây là khung tổ chức công việc tổng quát hướng đến phát triển các sản phẩm phức tạp, chủ yếu là phần mềm

×

ĐĂNG KÝ DEMO