Về Lean

LEAN ERP không chỉ là một giải pháp công nghệ quản trị doanh nghiệp tổng thể, chúng tôi còn là bạn đồng hành đáng tin cậy trong suốt quá trình phát triển của doanh nghiệp. LEAN ERP hướng đến sự tinh gọn tối đa hoạt động để đạt được hiệu suất cao hơn, bao gồm: Tinh gọn Quy trình sản xuất, Tự động hóa dữ liệu toàn doanh nghiệp và Quản trị Lãng phí trong sản xuất. LEAN ERP được kết tinh từ 3 thành tố: 

 • Triết lý sản xuất tinh gọn

  TRIẾT LÝ SẢN XUẤT TINH GỌN

  Sản xuất tinh gọn là một trong những phương pháp quản trị hiện đại nhằm tinh gọn hóa sản xuất, giảm thiểu lãng phí trong doanh nghiệp,  và gia tăng hiệu quả kinh doanh thông qua việc tăng sản lượng và chất lượng sản phẩm đầu ra nhưng với số lượng nguyên vật liệu đầu vào ít hơn, sản xuất nhanh hơn và ít công việc hơn.

 • Nghiệp vụ quản trị sản xuất

  NGHIỆP VỤ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

  Bên cạnh nền tảng lý luận quản trị, LEAN ERP đã nghiên cứu chuyên sâu về các nghiệp vụ trong quản trị sản xuất nói chung, và tính đặc thù của từng ngành hàng, từng doanh nghiệp nói riêng. Từ đó hình thành nên phương pháp ứng dụng ERP vào doanh nghiệp một cách tự nhiên, nhanh chóng và hiệu quả nhất.

 • Công nghệ thông tin

  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  Từ những triết lý từ Quản trị tinh gọn – Lean Manafacturing và nghiệp vụ quản trị sản xuất chuyên sâu , chúng tôi đã sử dụng nguồn lực công nghệ để giúp các doanh nghiệp có thể dễ dàng ứng dụng vào các hoạt động sản xuất, bao gồm: Công nghệ Số hóa, Công nghệ Thuật toán tự động và Công nghệ Quản lý vận hành.

Xem thêm

Sản phẩm

Lean erp

 • Phần mềm quản lý sản xuất LEAN ERP

  Khởi đầu hành trình phụng sự khách hàng từ năm 2015, Lean ERP mang trong mình câu chuyện về sự phát triển thần kỳ của Nhật Bản trong các thập niên 1960 cho đến nay. Nòng cốt cho sự phát triển của họ là các sản phẩm sản xuất nội địa đã đạt được chất lượng tuyệt hảo và năng suất sản xuất luôn ở mức cao kỷ lục. Nhắc đến Nhật bản, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến sự chất lượng và chỉn chu trong công việc, chất lượng sản phẩm của họ đã được kết tinh thành thương hiệu Quốc gia. Họ đã làm gì để đạt được những thành tựu như vậy trong sản xuất?

  Và đáp án chính là phương pháp “Sản xuất Tinh gọn” (Lean Manufacturing) mà chúng tôi gửi gắm trong Lean ERP - nền tảng công nghệ phần mềm quản trị doanh nghiệp tổng thể. Lean ERP hướng đến sự tinh gọn tối đa hoạt động để đạt được hiệu suất cao hơn, bao gồm: Tinh gọn Quy trình sản xuất, Tự động hóa dữ liệu toàn doanh nghiệp và Quản trị Lãng phí trong sản xuất.

  Xem thêm

  Phần mềm quản lý sản xuất LEAN ERP

  Xem thêm

 • Phân hệ Quản trị bán hàng

  Đơn hàng đến từ bộ phận bán hàng là đầu vào cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó quản trị bán hàng hiệu quả ngay từ đầu sẽ giúp các công việc phía sau trở nên suôn sẻ và tối ưu hơn. Phân hệ Quản trị bán hàng mang đến những giá trị:
  - Giúp tính toán và ước lượng thời gian sản xuất của một đơn hàng. Tích hợp thông tin về tình trạng năng lực sản xuất của danh nghiệp như: Máy móc, thiết bị, nhân sự, nguyên vật liệu giúp ra quyết định nhanh chóng việc nhận thêm đơn hàng, chốt thời gian giao hàng.
  - Tích hợp thông tin về công nợ và hạn mức công nợ khách hàng.
  - Tích hợp thông tin tồn kho, định mức tồn kho tối thiểu.
  - Tính giá kế hoạch dựa vào định mức nguyên vật liệu, nhân công, khấu hao,... và triển khai quy trình báo giá khách hàng.
  - Theo dõi tình trạng đơn hàng xuyên suốt.
  - Quản lý công nợ và tiến độ thanh toán theo từng đơn hàng.
  - Giúp xây dựng và thực thi chính sách phê duyệt theo nhiều cấp.
  - Xây dựng và triển khai các chương trình, chính sách khuyến mại, giá bán.

  Xem thêm

  Phân hệ Quản trị bán hàng

  Xem thêm

 • Phân hệ Kế hoạch sản xuất

  Hỗ trợ lập kế hoạch sản xuất, ra quyết định tự sản xuất hay gia công ngoài với các thông tin tức thời như hàng tồn kho; hàng đang sản xuất tại xưởng; số nhân công, máy móc đang tham gia sản xuất và nhàn rỗi ...
  - Tính toán nhu cầu vật tư cần cho sản xuất, cân đối với hàng tồn kho, hàng mua đang trên đường về và đề xuất nguyên vật liệu cần mua.
  - Ra Lệnh sản xuất thành phẩm, bán thành phẩm nhất quán tới các phân xưởng sản xuất, đảm bảo thành phẩm cuối được nhập kho và giao hàng theo đúng cam kết về thời gian.
  - Theo dõi tiến độ sản xuất của từng phân xưởng, tiến độ cung ứng vật tư.
  - Tổng hợp tần suất chậm tiến độ của từng bộ phận, phân xưởng để từ đó có giải pháp cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả.
  - Cung cấp nhanh thông tin về tiến độ đơn hàng khi được yêu cầu từ khách hàng.
  - Giúp xây dựng và thực thi chính sách phê duyệt theo nhiều cấp.

  Xem thêm

  Phân hệ Kế hoạch sản xuất

  Xem thêm

 • Phân Hệ Quản Lý Mua hàng

  - Theo dõi yêu cầu vật tư hàng ngày gửi đến từ các bộ phận, nắm bắt thời gian cần hàng, tình trạng xử lý, tiến độ cung ứng đối với mỗi yêu cầu. Tích hợp thông tin hàng tồn kho, hàng đi đường, ... giúp người phụ trách về vật tư luôn ở thế chủ động.
  - Theo dõi danh sách nhà cung cấp cho mỗi mã hàng, so sánh, đánh giá nhà cung cấp qua các tiêu chí như chất lượng, thời gian giao hàng, giá …
  - Quản lý song song mã hàng nội bộ và mã nhà sản xuất cho cùng một mặt hàng.
  - Quản lý danh sách nguyên liệu thay thế cùng đặc tính, có thể thay thế lẫn nhau giúp linh động xử lý trong quá trình mua hàng.
  - Theo dõi tiến độ mua hàng theo trạng thái: đã gửi đơn hàng, hàng đang về cùng ngày về dự kiến, hàng đã về.
  - Quản lý công nợ và tiến độ thanh toán theo từng đơn hàng. Hỗ trợ lên kế hoạch chi tiền thanh toán cho nhà cung cấp.
  - Giúp xây dựng và thực thi chính sách phê duyệt theo nhiều cấp. Có thể kiểm tra thông tin chứng từ và thực hiện phê duyệt trên laptop, tablet, smartphone

  Xem thêm

  Phân Hệ Quản Lý Mua hàng

  Xem thêm

 • Phân hệ Triển khai sản xuất (MES)


  - Lập kế hoạch sản xuất chi tiết theo ngày, tuần, tháng tại phân xưởng cho từng Lệnh sản xuất được phân bổ xuống. Theo dõi tiến độ thực hiện hiện hàng ngày để đảm bảo hoàn thành đúng thời gian yêu cầu.
  - Thể hiện danh sách thành phẩm, bán thành phẩm cần sản xuất hàng ngày đến từng cá nhân, tổ, đội, công đoạn … của phân xưởng trên smartphone, laptop.
  - Cập nhật thành phẩm, bán thành phẩm, nguyên liệu lỗi tại từng công đoạn cùng với lý do lỗi để lấy dữ liệu phục vụ phân tích, cải tiến.
  - Cập nhật hao hụt sản xuất cho thành phẩm, bán thành phẩm để lấy dữ liệu phục vụ việc điều chỉnh định mức, cải tiến.
  - Quản lý quá trình luân chuyển nguyên liệu sản xuất, hàng tồn tại xưởng. Giúp quản lý tài sản chặt chẽ, hạn chế thất thoát.
  - Giúp xây dựng và thực thi chính sách phê duyệt theo nhiều cấp. Có thể kiểm tra thông tin chứng từ và thực hiện phê duyệt trên laptop, tablet, smartphone

  Xem thêm

  Phân hệ Triển khai sản xuất (MES)

  Xem thêm

 • Phân hệ Quản lý hàng tồn kho

  Cung cấp dữ liệu cho mọi bộ phận trong toàn doanh nghiệp, giúp các bộ phận có thông tin tức thời ngay thời điểm thực hiện công việc.
  - Hỗ trợ nhập - xuất kho theo theo quy trình, xuất phát từ yêu cầu của các bộ phận khác gửi đến.
  - Hỗ trợ xử lý tất cả các nghiệp vụ liên quan về kho.
  - Quản lý nhập – xuất – tồn kho chi tiết theo vị trí, theo lô, theo số seri, theo kiện hàng, theo đơn hàng mua.
  - Quản lý nhập – xuất – tồn kho theo nhiều đơn vị tính, ví dụ như: Tấm – Kg; Bộ - M2; Thanh – M3; …
  - Hỗ trợ tính giá vốn hàng tôn kho theo các phương pháp: Bình quân gia quyền; Bình quân theo thời điểm; Nhập trước xuất trước; Thực tế đích danh.

  Xem thêm

  Phân hệ Quản lý hàng tồn kho

  Xem thêm

 • Phân hệ Giá thành sản xuất

  Tích hợp với module quản trị sản xuất, hàng tồn kho để lấy các dữ liệu phục vụ tính giá thành.
  - Tự động tổng hợp toàn bộ chi phí liên quan đến sản xuất trong kỳ như: Chi phí NVL; Chi phí nhân công; Chi phí sản xuất chung,… để phục vụ phân bổ giá thành
  - Hỗ trợ phân bổ chi phí sản xuất cho sản phẩm theo nhiều tiêu chí khác nhau.
  - Hỗ trợ tính giá thành cho từng công đoạn, phân xưởng, phân bổ chi phí chung (phát sinh trên toàn nhà máy) cho từng phân xưởng sản xuất.
  - Hỗ trợ cập nhật tự động số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ dựa vào dữ liệu định mức, phiếu xuất nguyên liệu, phiếu nhập thành phẩm.

  Xem thêm

  Phân hệ Giá thành sản xuất

  Xem thêm

 • Phân hệ Tài chính kế toán

  Giúp quản lý tức thời các nghiệp vụ tài chính như: Quỹ tiền tệ; Lập kế hoạch thu chi; Quản lý tình hình thu chi so với thực tế; Quản lý mua hàng - công nợ phải trả; Quản lý bán hàng - công nợ phải thu; Quản lý tài sản cố định; Quản lý các hoạt động kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính.
  - Vốn bằng tiền
  - Mua hàng – Quản lý công nợ phải trả:
  - Bán hàng – Quản lý công nợ phải thu:
  - Tài sản cố định:
  - Kế toán tổng hợp:

  Xem thêm

  Phân hệ Tài chính kế toán

  Xem thêm

 • Phân hệ Quản trị nhân sự

  Kết nối dữ liệu với các bộ phận kế hoạch/ sản xuất để tiến hành phân bổ nhân lực đáp ứng được nhu cầu sản xuất thực tế. Trợ giúp các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, hồ sơ nhân viên, theo dõi chi tiết phát sinh thông tin nhân sự, đánh giá nhân sự. Theo dõi và tính chi tiết các khoản lương, thưởng, thuế thu nhập và các thay đổi của cá nhân từ đó đưa ra bức tranh toàn cảnh về tình hình nhân sự và chất lượng lao động trong doanh nghiệp.
  - Quản lý chi tiết các nghiệp vụ như: Tuyển dụng và đào tạo; Quản lý thông tin nhân viên; Bảo hiểm; Ngày phép, Tính KPIs, Chấm công tính lương, Năng suất.

  Xem thêm

  Phân hệ Quản trị nhân sự

  Xem thêm

Lean theo ngành

 • Lean ngành gỗ

  Với nhu cầu ngày càng gia tăng trên toàn cầu, đặc biệt tại các thị trường Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, … ngành gỗ nội thất đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng bên cạnh đó cũng đối mặt với nhiều thách thức, một trong số đó phải kể đến là công tác quản trị doanh nghiệp. Là ngành sản xuất tương đối phức tạp vì số lượng vật tư, linh kiện cấu thành nên một sản phẩm khá nhiều, sản phẩm trải qua nhiều công đoạn và phân xưởng sản xuất trước khi hoàn thiện nên gây ra không ít thử thách cho việc quản lý, vì vậy để nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả hoạt động thì nhiều doanh nghiệp xem việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý là chiến lược tất yếu.

  Xem thêm

  Lean ngành gỗ

  Xem thêm

 • LEAN Ngành Cơ Khí, Chế tạo máy

  Công nghiệp cơ khí là ngành sản xuất với nhiều đặc thù và phức tạp, công tác quản trị cần được thực hiện khoa học và có hệ thống, thông tin cần rõ ràng và chính xác. Vì vậy việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý là thực sự cần thiết. Sản phẩm trong ngành này thường có cấu trúc phức tạp, định mức nguyên liệu (BOM) nhiều cấp, một sản phẩm làm ra có thể xuất bán ngay hoặc quay lại làm nguyên liệu cho một sản phẩm khác, các phần của sản phẩm thường được chia ra sản xuất tại nhiều phân xưởng khác nhau hoặc được gia công ngoài rồi sau đó lắp ráp và hoàn thiện tại phân xưởng cuối, cho nên để quản lý đồng bộ các phần, nắm rõ tình trạng, tiến độ sản xuất của từng phần tại các phân xưởng, theo dõi tổng quát tiến độ trên từng sản phẩm/ đơn hàng thì công tác lập kế hoạch sản xuất và tổ chức thống kê cần được thực hiện một cách bài bản, công tác thống kê tốt cũng giúp cung cấp các dữ liệu quan trọng như phân tích về năng suất sản xuất, mức tiêu hao nguyên liệu, chất lượng sản phẩm, ... cho công tác quản trị.

  Xem thêm

  LEAN Ngành Cơ Khí, Chế tạo máy

  Xem thêm

 • LEAN Ngành Bao Bì

  Ngành bao bì carton với đặc thù sản xuất theo đơn hàng, mỗi lần đặt hàng lại có sự khác biệt về quy cách sản phẩm, cho nên số lượng quy cách lớn dần theo thời gian đặt ra nhiều thách thức trong công tác quản trị. Ngay từ bước lập kế hoạch, việc tính toán và tổng hợp sắp xếp khổ sản phẩm sản xuất trong ngày từ các đơn hàng để tối ưu thời gian chạy máy; lựa chọn khổ giấy để mức hao hụt, dư thừa là thấp nhất; sắp xếp loại giấy, định lượng giấy cho từng lớp và tính toán quy cách sả tự động cho công tác chạy sóng; … đã chiếm không ít thời gian của doanh nghiệp. Trong quá trình sản xuất, làm sao kiểm soát được công tác giao nhận giữa các công đoạn sản xuất để tránh việc thất lạc và mất thời gian tìm kiếm hàng, làm rõ trách nhiệm của nhân viên/ tổ/ đội sản xuất? Làm sao thống kê sản xuất hiệu quả để đánh giá năng suất và lấy dữ liệu theo dõi kế hoạch sản xuất cho cấp quản lý? Làm sao tổng hợp sản phẩm lỗi tại từng công đoạn cùng nguyên nhân để phân tích và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng? Làm sao quản lý hàng gia công, hàng sản xuất lại? … là những vấn đề cần tìm giải pháp xử lý để nâng cao hiệu quản hoạt động.

  Xem thêm

  LEAN Ngành Bao Bì

  Xem thêm

 • LEAN Ngành Linh Kiện Điện Tử

  Trong ngành sản xuất thiết bị điện tử để đáp ứng tiến độ đơn hàng và đảm bảo chất lượng sản phẩm thì việc quản trị nguyên vật liệu và kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất luôn được quan tâm hàng đầu. Với đặc thù vật tư đa chủng loại nên việc quản lý kho và quản lý nguyên liệu luân chuyển tại phân xưởng tương đối phức tạp, nếu không chia ô chia kệ để sắp xếp và phân nhóm vật tư theo vị trí, không nắm bắt chính xác lượng vật tư nằm tại xưởng sản xuất thì rất dễ dẫn tới mất mát, thất lạc và lãng phí thời gian tìm kiếm. Để đáp ứng nguyên liệu đúng thời điểm cho sản xuất thì việc lên kế hoạch cung ứng vật tư cho từng tháng trong tương lai là công tác quan trọng, ngoài thông tin về định mức nguyên liệu (BOM) thì các dữ liệu về hàng đi đường, hàng tồn kho, hàng thay thế, hàng đang giữ (nguyên liệu còn tồn kho nhưng được giữ cho các đơn đặt hàng chưa sản xuất) cần tức thời và chính xác.

  Xem thêm

  LEAN Ngành Linh Kiện Điện Tử

  Xem thêm

Các bước hợp tác

 • Bước 01: Định hướng

  Bước 01: Định hướng

  Đây là giai đoạn đầu tiên nhằm xác định mô hình phát triển phần mềm cũng như lên kế hoạch tổng thể cho toàn bộ dự án. Lean thực hiện khảo sát tổng quan toàn bộ quy trình hoạt động của khách hàng, từ đó tư vấn mô hình sản phẩm phù hợp. Đồng thời, nêu ra các bước công việc chính trong quá trình phát triển dự án và kế hoạch cho từng bước công việc.

 • Bước 02: Thảo luận

  Bước 02: Thảo luận

  Dựa vào kế hoạch thảo luận, Lean cử chuyên gia tới làm việc trực tiếp tại văn phòng/ xưởng sản xuất. Thực hiện tham quan quy trình sản xuất thực tế tại phân xưởng để có cái nhìn trực quan. Thực hiện thảo luận trực tiếp với nhân sự từng phòng ban và các cấp quản lý để nắm bắt chi tiết các nghiệp vụ, các vấn đề đang gặp khó khăn, luồng luân chuyển dữ liệu, cách xử lý công việc hàng ngày, … Đồng thời tư vấn giải pháp cho từng nội dung cụ thể..

 • Bước 03: Phân tích

  Bước 03: Phân tích

  Với gói phần mềm nền tảng đã có sẵn, cùng với các thông tin thảo luận thực tế từ doanh nghiệp Lean tiến hành phân tích chi tiết các nghiệp vụ và biên soạn thành tài liệu gọi là “Tài liệu giải pháp”, nhằm đưa ra một phương hướng đúng đắn đảm bảo các chức năng được tạo ra trên phần mềm phù hợp nhất với đặc thù thực tế của doanh nghiệp, đồng thời cũng là cơ sở để đội ngũ lập trình tiến hành phát triển, điều chỉnh phần mềm.

 • Bước 04: Phát triển

  Bước 04: Phát triển

  Dựa vào tài liệu giải pháp, Lean tiến hành điều chỉnh và phát triển thêm các chức năng đặc thù trên gói phần mềm nền tảng. Các bước thực hiện được tuân thủ nghiêm ngặt theo quy trình Scrum. Các chức năng được thực hiện trên một kế hoạch chặt chẽ và chạy kiểm nghiệm trên bộ dữ liệu mẫu được xây dựng tương tự như dữ liệu của doanh nghiệp, nhằm kiểm soát chặt chẽ các vấn đề phát sinh trước khi đưa vào sử dụng.

 • Bước 05: Triển khai

  Bước 05: Triển khai

  Các chức năng phát triển được Lean tích hợp vào phần mềm trên server của doanh nghiệp. Lean hướng dẫn sử dụng cho toàn bộ nhân viên.Trong quá trình vận hành thực tế, nhân sự triển khai của Lean có mặt tại trụ sở doanh nghiệp từ 2 đến 8 tuần để trực tiếp hỗ trợ cho tới lúc phần mềm chạy ổn định và nhân viên của doanh nghiệp của thể thao tác thuần thục. Đây là giai đoạn quan trọng, vì Lean tiến hành hiệu chỉnh phần mềm ngay tức thời để quá trình sử dụng được liên tục và đảm bảo phần mềm phù hợp nhất với thực tế.

 • Bước 06: Nghiệm thu & bảo hành

  Bước 06: Nghiệm thu & bảo hành

  Khi phần mềm được vận hành ổn định, hai bên tiến hành đối soát các chức năng và dữ liệu để tiến hành nghiệm thu phần mềm. Lean đồng hành cùng doanh nghiệp suốt giai đoạn bảo hành, trong thời gian này Lean vẫn tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác nhập liệu, xử lý dữ liệu, giải đáp các vướng mắc, cập nhật phần mềm khi có các tiện ích mới, hỗ trợ cài đặt phần mềm khi có máy mới hoặc thay đổi server, …

Xem thêm

Khách hàng tiêu biểu

 • Tập đoàn Việt Úc là tập đoàn số một Việt Nam về chăn nuôi và chế biến tôm, sản xuất thức ăn chăn nuôi cho tôm. Gói phần mềm đang áp dụng: Quản trị sản xuất và tài chính kế toán

  Tập đoàn Việt Úc

 • Nước Mắm Liên Thành là công ty lâu đời về sản xuất nước mắm dinh dưỡng chất lượng nổi tiếng toàn quốc với bề dày lịch sử hơn trăm năm. Gói phần mềm đang áp dụng: Quản trị sản xuất, kế toán tài chính và giá thành

  Nước Mắm Liên Thành

 • Công ty CP CN Tàu Thủy & Vận Tải Cần Thơ trực thuộc tập đoàn VINASHIN. Hoạt động trong ngành công nghiệp tàu thủy, kinh doanh đóng tàu, cho thuê cầu cảng và vận tải đường thủy. Gói phần mềm đang áp dụng: Phần mềm kế toán tài chính

  Công ty CP CN Tàu Thủy & Vận Tải Cần Thơ

 • Công Ty CP Bao Bì Và In An Sơn là công ty chuyên về sản xuất bao bì carton. Gói phần mềm đang áp dụng: Hệ thống quản lý tổng thể doanh nghiệp (Lean ERP), quản lý từ hoạt động bán hàng, xuyên suốt quá trình sản xuất đơn hàng tại phân xưởng cho tới lúc giao hàng; Quản lý kế toán – giá thành; Quản lý nhân sự, tính lương theo sản phẩm.

  Công Ty CP Bao Bì Và In An Sơn

 • Công Ty CP Thực Phẩm Cam Ranh - CARAFOODS là công ty chuyên về chế biến thực phẩm thủy hải sản. Gói phần mềm đang áp dụng: Hệ thống quản lý tổng thể doanh nghiệp (Lean ERP), quản lý hoạt động bán hàng, sản xuất, kế toán tài chính, nhân sự.

  Công Ty CP Thực Phẩm Cam Ranh - CARAFOODS

 • Công Ty CP Trục Vớt Cứu Hộ Việt Nam (VISAL) là công ty chuyên về lĩnh vực Dịch vụ cẩu hạng nặng & Dịch vụ sửa chữa tàu biển. Gói phần mềm đang áp dụng: Kế toán tài chính.

  Công Ty CP Trục Vớt Cứu Hộ Việt Nam (VISAL)

 • Công Ty TNHH MTV Blue Exchange là một thương hiệu thời trang nổi tiếng ở Việt Nam với hệ thống cửa hàng có mặt ở khắp các tỉnh thành trên cả nước. Gói phần mềm đang áp dụng: Giải pháp phần mềm quản lý bán hàng, quản lý kho hàng có tích hợp kế toán tài chính.

  Công Ty TNHH MTV Blue Exchange

 • Công Ty TNHH SX-TM Hoa Kim là công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thời trang trẻ em. Gói phần mềm đang áp dụng: Quản trị sản xuất và kế toán giá thành.

  Công Ty TNHH SX-TM Hoa Kim

Đăng ký tư vấn

×

ĐĂNG KÝ DEMO