PHÂN HỆ QUẢN LÝ MUA HÀNG

 


1. Giá trị mang lại

 

✔️ Mua hàng theo nhu cầu, kế hoạch, mục đích sử dụng. Quy trình phê duyệt và kiểm soát chặt chẽ tránh lãng phí.

 

✔️ Tích hợp với phân hệ kế hoạch, đặt mua đúng chủng loại và khối lượng vật tư cần cho sản xuất đã được tính toán, giúp hạn chế dư thừa, lưu kho.

 

✔️ Tự động đồng bộ toàn bộ yêu cầu mua hàng của các bộ phận trong doanh nghiệp lên một giao diện, quản lý trạng thái xử lý từng yêu cầu.

 

✔️ Đánh giá, lựa chọn nhà cung cấp theo nhiều tiêu chí như giá, chất lượng, thời gian giao hàng …

 

✔️ Quản lý song song nhiều mã cho cùng một mặt hàng (mã nội bộ, mã nhà sản xuất, …).

 

✔️ Quản lý danh sách vật tư thay thế, giúp linh động xử lý khi không đặt được mã hàng theo yêu cầu.

 

✔️ Tạo chứng từ (yêu cầu báo giá, đơn đặt hàng, phiếu nhập, …) kế thừa dữ liệu theo quy trình, tránh nhập liệu trùng lặp.

 

✔️ Theo dõi tiến độ mua hàng theo đơn đặt hàng, giao hàng nhiều lần, cảnh báo trễ hạn giao hàng.

 

✔️ Quản lý công nợ và tiến độ thanh toán theo đơn hàng/ hóa đơn/ hợp đồng. Lập kế hoạch chi tiền theo ngày/ tuần/ tháng căn cứ vào hạn thanh toán của nhà cung cấp.

 

✔️ Tự động chuyển các thông tin về tiến độ đến các bộ phận gửi yêu cầu mua hàng.

 

 

2. Quy trình các chức năng

 

Quy trình mua hàng phần mềm LEAN ERP

 

 

 

3. Chi tiết các chức năng

 

 

✔️ Giao diện quản lý yêu cầu mua hàng

 

 • Tự động hiển thị danh sách yêu cầu được gửi đến từ các bộ phận khác (yêu cầu mua nguyên liệu, dụng cụ, văn phòng phẩm, gia công ngoài, …)

 

 • Đối với vật tư sản xuất, phần mềm tự động tính nhu cầu từ phân hệ kế hoạch, so sánh cấn trừ hàng tồn kho trước khi gửi yêu câu mua hàng

 

 • Hiển thị cùng lúc nhiều mã cho cùng một mặt hàng, xem thông tin các vật tư thay thế và xử lý thay thế khi không đặt mua được vật tư theo yêu cầu.

 

 • Quản lý tiến độ, trạng thái thực hiện cho từng yêu cầu.

 

 

✔️ Lựa chọn nhà cung cấp

 

 • Tạo và gửi phiếu yêu cầu báo giá nhà cung cấp.

 

 • Đánh giá lựa chọn nhà cung cấp theo nhiều tiêu chí như giá, chất lượng, thời gian giao hàng, …

 

 

✔️ Lập đơn đặt hàng mua

 

 • Kế thừa dữ liệu theo quy trình, quản lý thông tin vật tư, số lượng mua, đơn giá, thời gian giao hàng, … Linh động thiết kế đa dạng mẫu file đơn hàng gửi nhà cung cấp.

 

 • Quản lý phê duyệt đơn hàng bằng email, điện thoại, laptop.

 

 

✔️ Quản lý tiến độ mua hàng

 

 • Quản lý tiến độ giao theo đơn hàng, vật tư. Theo dõi đơn hàng giao nhiều lần, hiển thị chi tiết từng lần giao.

 

 • Cảnh báo trễ hạn hoặc sắp tới hạn giao hàng.

 

 

✔️ Lập đề nghị nhập kho

 

 • Kế thừa dữ liệu tạo đề nghị nhập kho từng lần nhập theo đơn hàng.

 

 • Tự động chuyển qua bộ phận kho, chất lượng về vật tư, số lượng và thời gian hàng về.

 

 

✔️ Kiểm tra chất lượng

 

 • Cập nhật thông tin chất lượng theo danh sách đề nghị nhập kho.

 

 • Xác nhận chuyển nhập kho hàng đạt chất lượng.

 

 

✔️ Lập phiếu nhập kho

 

 • Kế thừa dữ liệu tạo phiếu nhập kho.

 

 • Có thể quản lý nhập kho chi tiết theo lot, serial, PO, vị trí, …

 

 

✔️ Lập và quản lý kế hoạch thanh toán

 

 • Lập kế hoạch thanh toán theo ngày/ tuần/ tháng dựa theo hạn thanh toán công nợ (số ngày) của từng hóa đơn/ đơn hàng.

 

 • Quản lý tình hình thực hiện kế hoạch.

 

 

✔️ Lập phiếu thu thanh toán

 

 • Thu công nợ theo kế hoạch, ghi nhận chi tiết đến từng số hóa đơn/ đơn hàng/ hợp đồng.

 

 

✔️ Hệ thống báo cáo

 

 • Mua hàng: Tổng hợp chi tiết mua hàng đa chiều (nhà cung cấp, mặt hàng, nhân viên, …); Phân tích hiệu quả mua hàng, cơ cấu tỷ trọng nhập các mặt hàng; Đánh giá chất lượng nhà cung cấp; Theo dõi tiến trình thực hiện đơn hàng/ hợp đồng …

 

 • Công nợ: Báo cáo tổng hợp, chi tiết công nợ theo nhà cung cấp, theo hạn thanh toán, phân tích tuổi nợ, theo dõi tiền trả trước, bù trừ công nợ.

 

 


Xin cảm ơn!

×

ĐĂNG KÝ DEMO