Về Lean

Thuật ngữ “Lean manufacturing” lần đầu xuất hiện năm 1990, trong cuốn “The Machine that Changed the World”. Nó được sử dụng làm tên gọi cho hệ phương pháp sản xuất tinh gọn, liên tục cải tiến các quy trình kinh doanh. Các cấp độ khác nhau bao gồm: lean manufacturing (sản xuất tinh giản), lean enterprise (doanh nghiệp tinh gọn) và lean thinking (tư duy tinh gọn)

 

 • Tiêu đề
  Cải thiện năng suất và chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Rút ngắn thời gian chu trình sản xuất/ cung cấp dịch vụ (cycle time). Nhờ giảm thiểu tình trạng phế phẩm và các lãng phí.

 • Tiêu đề
  Cải thiện năng suất và chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Rút ngắn thời gian chu trình sản xuất/ cung cấp dịch vụ (cycle time). Nhờ giảm thiểu tình trạng phế phẩm và các lãng phí.

 • Tiêu đề
  Cải thiện năng suất và chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Rút ngắn thời gian chu trình sản xuất/ cung cấp dịch vụ (cycle time). Nhờ giảm thiểu tình trạng phế phẩm và các lãng phí.

Xem thêm

Sản phẩm chính

Mô tả ngắn về sản phẩm, mục này dùng để nhấn mạnh về ERP cho sản xuất, đồng thời hướng dẫn qua cách xem nội dung phía dưới
 • Lean ERP

 • Giải pháp theo ngành

 • Quản lý chất lượng

  Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm chi tiết theo từng công đoạn và có liên kết với các bộ phận khác để đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng và giảm thiểu sai sót thấp nhất. Đồng thời đo lường năng suất theo từng nhân sự, máy móc, nhà máy.

  Xem thêm

  Quản lý chất lượng
 • Lập kế hoạch sản xuất

  Giúp kết nối tổng kết các thông tin từ tất cả các phòng ban trong doanh nghiệp, giải quyết nhanh chóng bài toán tối ưu kế hoạch sản xuất thông qua khả năng kiểm soát chi tiết các thông số nhu cầu nguyên vật liệu, hàng tồn kho, đơn đặt hàng cũ và mới…

  Xem thêm

  Lập kế hoạch sản xuất
 • Tính giá thành sản xuất

  Tự động dự báo, kiểm soát BOM và tổng hợp các loại chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất để tính toán được giá thành sản xuất, giá thành sản phẩm chính xác nhất. Là nền tảng cốt lõi để đảm bảo sức khoẻ tài chính doanh nghiệp.

  Xem thêm

  Tính giá thành sản xuất
 • Quản lý kho

  Giải pháp quản lý nhập-xuất-tồn hiện đại theo mã vạch, barcode. Kho hàng sẽ luôn có đủ hàng hoá hoặc nguyên vật liệu để đáp ứng nhu cầu của bộ phận sản xuất, đồng thời không dư thừa tránh lãng phí. Đặc biệt hiệu quả với nhiều loại hàng hoá và trên quy trình sản xuất nhiều công đoạn.

  Xem thêm

  Quản lý kho
 • Theo dõi tiến độ sản xuất

  Tiến độ sản xuất luôn được cập nhật tức thời theo từng công đoạn sản xuất. Giúp nhà quản lý theo dõi, kiểm soát và kịp thời ra quyết định phù hợp tại từng công đoạn sản xuất.

  Xem thêm

  Theo dõi tiến độ sản xuất
 • Báo cáo hợp nhất

  Giúp nhà quản lý nắm chắc được các chỉ số đang diễn ra tức thì trong các hoạt động sản xuất. Khả năng trình bày số liệu khoa học, biểu đồ và trên đa nền tảng như: Máy tính, điện thoại, internet.

  Xem thêm

  Báo cáo hợp nhất
 • Quản lý tuyển dụng và đào tạo

  Giúp doanh nghiệp đảm được nguồn nhân lực phù hợp nhất thông qua các phân hệ như: Lập kế hoạch tuyển dụng, theo dõi đánh giá nhân sự, lập kế hoạch đào tạo, quản lý đánh giá kết quả đầu ra.

  Xem thêm

  Quản lý tuyển dụng và đào tạo
 • Quản lý nhân viên

  Hồ sơ nhân viên được lưu trữ trên nền tảng phần mềm và có thể truy cấp bất kỳ lúc nào để phục vụ cho việc tra cứu, tìm kiếm thông tin nhân viên. Đồng thời quản lý thông tin xuyên suốt quá trình công tác tại doanh nghiệp.

  Xem thêm

  Quản lý nhân viên
 • Quản lý cấp phát CCDC

  Quản lý, cấp phát chi tiết CCDC đến từng phòng ban, nhân viên; Theo dõi ngày cấp phát CCDC, cảnh báo ngày hết hạn; Quản lý xuyên suốt quá trình cấp phát CCDC.

  Xem thêm

  Quản lý cấp phát CCDC
 • Quản lý chấm công và xếp ca

  Khai báo, theo dõi ca làm việc, tăng ca, xếp ca; Quản lý suất ăn nhân viên; Tự động lấy dữ liệu chấm công từ máy chấm công, cho phép cập nhật bổ sung, điều chỉnh; Liên kết với phân hệ tính lương.

  Xem thêm

  Quản lý chấm công và xếp ca
 • Quản lý tính lương

  Quản lý chi tiết lương, thưởng, bảo hiểm và thuế TNCN, các khoản giảm trừ của nhân viên; Áp dụng các hệ số lương, mức lương, lương năng suất cho từng đối tượng, vị trí, cấp bậc; Tự động tính lương và gửi phiếu lương đến từng nhân viên.

  Xem thêm

  Quản lý tính lương
 • Tính năng mở rộng

  Lập và duyệt đề nghị đi công tác trực tuyến; Biểu đồ thống kê, phân tích đa dạng, trực quan giúp nhà lãnh đạo nắm được tình hình nhân sự và các số liệu liên quan một cách tức thời, chính xác với nhiều góc độ phân tích đa dạng.

  Xem thêm

  Tính năng mở rộng

Đăng ký tư vấn

Các bước hợp tác

Kế hoạch sản xuất là một phần của kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp, theo đó cả nhà máy và toàn công ty sẽ phải chạy theo các kế hoạch được lập trước đó.

Bước 1: Ký kết hợp đồng

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Bước 1: Ký kết hợp đồng

Bước 2: Ký kết hợp đồng

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Bước 2: Ký kết hợp đồng

Bước 3: Ký kết hợp đồng

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Bước 3: Ký kết hợp đồng

Bước 4: Ký kết hợp đồng

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Bước 4: Ký kết hợp đồng

Bước 5: Ký kết hợp đồng

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Bước 5: Ký kết hợp đồng

Bước 6: Ký kết hợp đồng

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Bước 6: Ký kết hợp đồng

Xem thêm

Khách hàng tiêu biểu

Kế hoạch sản xuất là một phần của kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp, theo đó cả nhà máy và toàn công ty sẽ phải chạy theo các kế hoạch được lập trước đó.
 • Cải thiện năng suất và chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Rút ngắn thời gian chu trình sản xuất/ cung cấp dịch vụ (cycle time). Nhờ giảm thiểu tình trạng phế phẩm và các lãng phí. Cải thiện năng suất và chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Rút ngắn thời gian chu trình sản xuất/ cung cấp dịch vụ (cycle time). Nhờ giảm thiểu tình trạng phế phẩm và các lãng phí.

  - Nguyễn ThảoABC company

 • Cải thiện năng suất và chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Rút ngắn thời gian chu trình sản xuất/ cung cấp dịch vụ (cycle time). Nhờ giảm thiểu tình trạng phế phẩm và các lãng phí. Cải thiện năng suất và chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Rút ngắn thời gian chu trình sản xuất/ cung cấp dịch vụ (cycle time). Nhờ giảm thiểu tình trạng phế phẩm và các lãng phí.

  - Trần LêA Company

Đăng ký tư vấn