PHÂN HỆ TRIỂN KHAI SẢN XUẤT (MES)

 


1. Giá trị mang lại

 

✔️ Tự động đồng bộ dữ liệu lệnh sản xuất đến từng phân xưởng.

 

✔️ Lập kế hoạch sản xuất hàng ngày/ tuần tại từng xưởng, theo dõi tiến độ, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch. Cảnh báo trễ hạn, vượt mức/ thiếu hụt sản lượng.

 

✔️ Giao diện theo dõi kế hoạch, tiến độ hàng ngày theo công đoạn cho từng nhân viên/ tổ đội trên điện thoại/ laptop/ máy tính bảng.

 

✔️ Cập nhật thống kê sản xuất, giao nhận theo kế hoạch. Lưu dữ liệu chi tiết từng nhân viên, tổ đội, công đoạn, máy, ca, ... Đánh giá năng suất, tính lương theo sản lượng.

 

✔️ Quản lý nguyên liệu tiêu hao, hao hụt tại xưởng. So sánh và điều chỉnh định mức dựa vào dữ liệu thực tế.

 

✔️ Theo dõi giờ công, giờ máy thực tế phát sinh cho từng sản phẩm, công đoạn, nhân viên, tổ đội, ...

 

✔️ Quản lý hàng lỗi, kém chất lượng tại từng công đoạn. Phân tích nguyên nhân, tần suất, nhân sự liên quan.

 

✔️ Theo dõi nhập, xuất, tồn vật tư tại từng phân xưởng, quản lý luân chuyển nguyên vật liệu.

 

✔️ Quản lý quy trình gia công ngoài cho vật tư phát sinh tại xưởng sản xuất.

 

 

2. Quy trình các chức năng

 

Quy trình phần mềm triển khai sản xuất (MES)

 

 

 

3. Chi tiết các chức năng

 

 

✔️ Giao diện quản lý lệnh sản xuất

 

 • Tự động hiển thị danh sách lệnh sản xuất được phân bổ xuống theo từng xưởng.

 

 • Theo dõi thông tin sản phẩm, sản lượng, thời gian yêu cầu, các file đính kèm, định mức vật tư, quy trình các công đoạn sản xuất.

 

 • Quản lý tiến độ, trạng thái cho từng lệnh sản xuất.

 

 

✔️ Lập kế hoạch sản xuất

 

 • Lập kế hoạch ngày/ tuần/ tháng theo từng xưởng, chi tiết đến từng sản phẩm, công đoạn, máy, tổ đội, nhân viên, ca, …

 

 • Linh hoạt điều chỉnh kế hoạch khi có biến động.

 

 

✔️ Hiển thị kế hoạch theo nhân viên xem trên điện thoại, máy tính bảng, laptop

 

 • Nhận kế hoạch hàng ngày, người dùng chỉ thấy được dữ liệu được lập cho công đoạn/ mã nhân viên/ tổ đội của mình.

 

 • Theo dõi sản lượng đã hoàn thành, số còn phải sản xuất từ giao diện.

 

 

✔️ Cập nhật thống kê

 

 • Cập nhật theo kế hoạch đã được hiển thị (trên điện thoại/ máy tính bảng/ laptop).

 

 • Thống kê hàng đạt chất lượng, hàng lỗi, …

 

 • Xác nhận giao - nhận hàng luân chuyển trong sản xuất giữa các công đoạn.

 

 

✔️ Theo dõi tiến độ

 

 • Tiến độ thực hiện tổng thể theo kế hoạch, đơn hàng, lệnh sản xuất, ngày, tuần.

 

 • Tiến độ chi tiết theo sản phẩm, công đoạn, nhân viên, tổ đội, máy, …

 

 • Theo dõi đồng bộ tiến trình sản xuất từ nhiều công đoạn.

 

 • Cảnh báo chậm tiến độ, sản xuất dư thừa/ thiếu hụt theo kế hoạch.

 

 

✔️ Phiếu đề nghị nhập kho sản phẩm

 

 • Nhân viên xưởng tạo đề nghị theo lệnh sản xuất/ kế hoạch.

 

 • Tự động chuyển cho bộ phận kho, chất lượng về sản phẩm, số lượng và thời gian chuẩn bị nhập kho.

 

 

✔️ Kiểm tra chất lượng

 

 • Cập nhật thông tin chất lượng theo sanh sách đề nghị nhập kho.

 

 • Xác nhận chuyển nhập kho hàng đạt chất lượng.

 

 

✔️ Phiếu nhập thành phẩm

 

 • Nhân viên kho tạo phiếu nhập theo lệnh sản xuất/ kế hoạch.

 

 • Có thể xử lý nhập kho chi tiết theo lot/ serial/ line, …

 

 

✔️ So sánh và điều chỉnh định mức

 

 • Hiển thị dữ liệu so sánh vật tư tiêu hao thực tế và định mức của từng sản phẩm.

 

 • Tạo phiếu điều chỉnh định mức gửi đến các bộ phận liên quan.

 

 

✔️ Quản lý luân chuyển nguyên liệu

 

 • Ghi nhận vật tư xuất kho cho phân xưởng, tiêu hao do sản xuất/ hao hụt/ tiêu hủy, nhập trả kho, …

 

 • Quản lý nhập - xuất - tồn vật tư theo xưởng.

 

 


Xin cảm ơn!

×

ĐĂNG KÝ DEMO