Tổng quan Lean ERP

Tổng quan Lean ERP

LEAN ERP là một giải pháp phần mềm quản trị sản xuất tổng thể. Được lấy cảm hứng từ "Sản xuất tinh gọn - Lean manufacturing”, LEAN ERP mang những tinh hoa quản trị đến với doanh nghiệp của bạn. Giúp tích hợp các dữ liệu liên quan trong toàn bộ chu trình hoạt động thành một khối thống nhất và có độ chính xác cao.

Xem thêm

Phân hệ Quản trị bán hàng

Phân hệ Quản trị bán hàng

Giúp tính toán và ước lượng thời gian sản xuất của một đơn hàng. Tích hợp thông tin về tình trạng năng lực sản xuất của doanh nghiệp như: Máy móc, thiết bị; Nhân sự; Nguyên vật liệu; Tồn kho; Công nợ,... giúp ra quyết định nhanh chóng việc nhận thêm đơn hàng, chốt thời gian giao hàng. Đồng thời theo dõi tình trạng chi tiết đơn hàng trong xuyên suốt quy trình sản xuất.

Xem thêm

Phân hệ Kế hoạch sản xuất

Phân hệ Kế hoạch sản xuất

Nhanh và đơn giản hơn cho việc lập kế hoạch, ra quyết định tự sản xuất hay gia công ngoài với các thông tin tức thời như tồn kho; chủng loại, số lượng sản phẩm đang được sản xuất, thời gian hoàn thành; số lượng nhân công, máy móc đang tham gia sản xuất; số lượng nhân công, máy móc nhàn rỗi. Đồng thời tính toán nhu cầu vật tư cần cho sản xuất, cân đối với số lượng tồn kho, số lượng mua đang trên đường về để ra quyết định mua nguyên vật liệu,... Và còn nhiều tính năng ưu việt khác.

Xem thêm

Phân hệ Cung ứng vật tư

Phân hệ Cung ứng vật tư

Giúp theo dõi về nhu cầu mua NVL/ gia công, thời gian yêu cầu tại bất kỳ thời điểm nào. Đồng thời theo dõi tình trạng xử lý đối với mỗi phiếu đề nghị mua NVL/ gia công. Theo dõi danh sách nhà cung cấp cho mỗi mã hàng, so sách các tiêu chí để đánh giá nhà cung cấp như giá, thời gian giao hàng, chất lượng,... Và còn nhiều tính năng quản lý cung ứng vật tư khác.

Xem thêm

Phân hệ Triển khai sản xuất

Phân hệ Triển khai sản xuất

Lập kế hoạch sản xuất chi tiết theo ngày, tuần, tháng cho từng Lệnh sản xuất được phân bổ xuống. Theo dõi tiến độ thực hiện hiện hằng ngày để đảm bảo hoàn thành đúng thời gian yêu cầu. Thể hiện danh sách thành phẩm, bán thành phẩm cần sản xuất hằng ngày đến từng cá nhân, tổ, đội, công đoạn … của phân xưởng trên smartphone, tablet, laptop. Hỗ trợ cập nhật hoàn thành các công việc theo danh sách,... Và còn nhiều tính năng ưu việt khác.

Xem thêm