Các bước hợp tác

 • Bước 01: Định hướng

  Bước 01: Định hướng

  Đây là giai đoạn đầu tiên nhằm xác định mô hình phát triển phần mềm cũng như lên kế hoạch tổng thể cho toàn bộ dự án. Lean thực hiện khảo sát tổng quan toàn bộ quy trình hoạt động của khách hàng, từ đó tư vấn mô hình sản phẩm phù hợp. Đồng thời, nêu ra các bước công việc chính trong quá trình phát triển dự án và kế hoạch cho từng bước công việc.

 • Bước 02: Thảo luận

  Bước 02: Thảo luận

  Dựa vào kế hoạch thảo luận, Lean cử chuyên gia tới làm việc trực tiếp tại văn phòng/ xưởng sản xuất. Thực hiện tham quan quy trình sản xuất thực tế tại phân xưởng để có cái nhìn trực quan. Thực hiện thảo luận trực tiếp với nhân sự từng phòng ban và các cấp quản lý để nắm bắt chi tiết các nghiệp vụ, các vấn đề đang gặp khó khăn, luồng luân chuyển dữ liệu, cách xử lý công việc hàng ngày, … Đồng thời tư vấn giải pháp cho từng nội dung cụ thể..

 • Bước 03: Phân tích

  Bước 03: Phân tích

  Với gói phần mềm nền tảng đã có sẵn, cùng với các thông tin thảo luận thực tế từ doanh nghiệp Lean tiến hành phân tích chi tiết các nghiệp vụ và biên soạn thành tài liệu gọi là “Tài liệu giải pháp”, nhằm đưa ra một phương hướng đúng đắn đảm bảo các chức năng được tạo ra trên phần mềm phù hợp nhất với đặc thù thực tế của doanh nghiệp, đồng thời cũng là cơ sở để đội ngũ lập trình tiến hành phát triển, điều chỉnh phần mềm.

 • Bước 04: Phát triển

  Bước 04: Phát triển

  Dựa vào tài liệu giải pháp, Lean tiến hành điều chỉnh và phát triển thêm các chức năng đặc thù trên gói phần mềm nền tảng. Các bước thực hiện được tuân thủ nghiêm ngặt theo quy trình Scrum. Các chức năng được thực hiện trên một kế hoạch chặt chẽ và chạy kiểm nghiệm trên bộ dữ liệu mẫu được xây dựng tương tự như dữ liệu của doanh nghiệp, nhằm kiểm soát chặt chẽ các vấn đề phát sinh trước khi đưa vào sử dụng.

 • Bước 05: Triển khai

  Bước 05: Triển khai

  Các chức năng phát triển được Lean tích hợp vào phần mềm trên server của doanh nghiệp. Lean hướng dẫn sử dụng cho toàn bộ nhân viên.Trong quá trình vận hành thực tế, nhân sự triển khai của Lean có mặt tại trụ sở doanh nghiệp từ 2 đến 8 tuần để trực tiếp hỗ trợ cho tới lúc phần mềm chạy ổn định và nhân viên của doanh nghiệp của thể thao tác thuần thục. Đây là giai đoạn quan trọng, vì Lean tiến hành hiệu chỉnh phần mềm ngay tức thời để quá trình sử dụng được liên tục và đảm bảo phần mềm phù hợp nhất với thực tế.

 • Bước 06: Nghiệm thu & bảo hành

  Bước 06: Nghiệm thu & bảo hành

  Khi phần mềm được vận hành ổn định, hai bên tiến hành đối soát các chức năng và dữ liệu để tiến hành nghiệm thu phần mềm. Lean đồng hành cùng doanh nghiệp suốt giai đoạn bảo hành, trong thời gian này Lean vẫn tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác nhập liệu, xử lý dữ liệu, giải đáp các vướng mắc, cập nhật phần mềm khi có các tiện ích mới, hỗ trợ cài đặt phần mềm khi có máy mới hoặc thay đổi server, …

×

ĐĂNG KÝ DEMO