LEAN NGÀNH BAO BÌ


 

NHỮNG THÁCH THỨC CỦA DOANH NGHIỆP

 

Ngành bao bì carton với đặc thù sản xuất theo đơn hàng, mỗi lần đặt hàng lại có sự khác biệt về quy cách sản phẩm, cho nên số lượng quy cách lớn dần theo thời gian đặt ra nhiều thách thức trong công tác quản trị. Ngay từ bước lập kế hoạch, việc tính toán và tổng hợp sắp xếp khổ sản phẩm sản xuất trong ngày từ các đơn hàng để tối ưu thời gian chạy máy; lựa chọn khổ giấy để mức hao hụt, dư thừa là thấp nhất; sắp xếp loại giấy, định lượng giấy cho từng lớp và tính toán quy cách sả tự động cho công tác chạy sóng; … đã chiếm không ít thời gian của doanh nghiệp. Trong quá trình sản xuất, làm sao kiểm soát được công tác giao nhận giữa các công đoạn sản xuất để tránh việc thất lạc và mất thời gian tìm kiếm hàng, làm rõ trách nhiệm của nhân viên/ tổ/ đội sản xuất? Làm sao thống kê sản xuất hiệu quả để đánh giá năng suất và lấy dữ liệu theo dõi kế hoạch sản xuất cho cấp quản lý? Làm sao tổng hợp sản phẩm lỗi tại từng công đoạn cùng nguyên nhân để phân tích và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng? Làm sao quản lý hàng gia công, hàng sản xuất lại? … là những vấn đề cần tìm giải pháp xử lý để nâng cao hiệu quản hoạt động. Với công tác quản trị kho, nhất là kho thành phẩm vì số quy cách sản phẩm nhiều, lại quản lý theo đơn hàng nên cần phải sắp xếp khoa học, đúng vị trí để không thất thoát, mất thời gian tìm kiếm và giao nhầm hàng. Đặc biệt trong công tác tính giá thành kế toán, cùng với số lượng quy cách sản xuất trong tháng rất lớn thì định mức nguyên vật liệu cho sản phẩm (BOM) phải qua nhiều bước quy đổi phức tạp mới tính ra được định mức xuất kho nên việc xử lý giá thành cho từng sản phẩm thường tốn kém nhiều thời gian, nhân sự.

 

Nhờ vào thực tế triển khai phần mềm cho các danh nghiệp sản xuất ngành bao bì, nắm bắt được những khó khăn trong công tác quản trị. Với mong muốn giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn và nâng cao hiệu quả quản lý Lean đã nghiên cứu và phát triển gói phần mềm quản trị sản xuất chuyên ngành bao bì carton phù hợp với các đặc thù của ngành và có thể linh động hiệu chỉnh để phù hợp với yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp.

 

GIÁ TRỊ MANG LẠI

 

✔️ Hỗ trợ lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch giao hàng. Theo dõi tổng quan tiến trình thực hiện của từng đơn hàng từ lúc được duyệt, phát lệnh sản xuất, trải qua từng công đoạn sản xuất cho tới lúc nhập kho thành phẩm, xuất kho giao hàng.

 

✔️ Xử lý tính toán diện tích sản phẩm cho từng loại thùng và chi tiết đến các thông số lưỡi gà, cộng khổ, phục vụ tính toán giá trị đơn hàng, lựa chọn khổ sản xuất và định mức nguyên liệu xuất kho cho sản phẩm.

 

✔️ Hỗ trợ lên danh sách quy trình sản xuất (công đoạn và số lượng tại mỗi công đoạn) cho từng sản phẩm, đơn hàng theo nhân viên/ tổ/ đội và có thể xem trên màn hình máy tính bảng/ laptop/ điện thoại, phục vụ cho công tác thống kê tại từng công đoạn, tính năng suất và theo dõi tiến độ sản xuất.

 

✔️ Theo dõi sản xuất hàng gia công, hàng sản xuất lại, tách và quản lý sản xuất riêng lẽ theo từng phần của một bộ sản phẩm.

 

✔️ Quản lý kho thành phẩm chi tiết theo vị trí, theo dõi tồn kho nguyên liệu theo cuộn, số kg của từng cuộn.

 

✔️ Tính giá thành theo phân xưởng, công đoạn. Đặc biệt, hỗ trợ chức năng phân bổ theo định mức lượng nguyên vật liệu thực tế sử dụng cho hàng loạt lệnh sản xuất hàng ngày, sau đó tạo phiếu xuất kho phục vụ công tác tính giá thành.

 

QUY TRÌNH QUẢN LÝ

 

 

Giải thích quy trình:

 

1. Lập đơn hàng bán với các thông tin về khách hàng, sản phẩm, ngày giao hàng, số lượng, đơn giá (xử lý quy đổi và chạy chính sách giá theo mét vuông), loại thùng, loại giấy, quy cách, diện tích, ...

Theo dõi tiến độ đơn hàng trên giao diện màn hình do phần mềm cung cấp, nắm bắt tiến độ sản xuất tại từng công đoạn, nhập kho, cảnh báo khi trễ hạn hoặc sắp đến hạn giao. Theo dõi số lượng đã giao, số lượng còn phải giao.

 

2. Danh sách đơn hàng cần sản xuất: Là màn hình để theo dõi tổng quan tình hình sản xuất của các đơn hàng. Theo dõi các đơn hàng đã phát lệnh sản xuất, đơn hàng chưa phát lệnh, cảnh báo trễ tiến độ hoặc gần đến hạn hoàn thành. Hỗ trợ lập lệnh sản xuất ngay tại màn hình.

 

3. Lập lệnh sản xuất: Lệnh được lập bằng cách kế thừa dữ liệu theo quy trình với các thông tin về sản phẩm, số lượng sản xuất, kế hoạch sản xuất. Thông tin về định mức nguyên vật liệu. Thông tin về quy trình sản xuất (các công đoạn sản xuất sản phẩm và số lượng, nhân viên/ tổ/ đội sản xuất tại mỗi công đoạn).

 

4. Lập kế hoạch sản xuất: Hỗ trợ màn hình hiển thị danh sách lệnh sản xuất, sản phẩm, công đoạn, nhân viên/ tổ/ đội, số lượng sản xuất. Tự động cập nhật thời gian sản xuất theo khai báo từ hệ thống hoặc người dùng tự cập nhật.

 

5. Xử lý xuất kho NVL theo Lệnh: Là chức năng chạy tự động các cuộn giấy nguyên liệu cho hàng loạt lệnh sản xuất trong ngày theo khổ sản phẩm, căn cứ vào định mức để phân bổ lượng giấy thực xuất đến từng sản phẩm và tạo phiếu xuất kho phục vụ tính giá thành. Bên cạnh đó, còn có thể xử lý cho các nguyên liệu khác như keo, mực in, …

 

6. Lập phiếu xuất kho NVL: Phiếu được lập tự động bằng chức năng xử lý xuất kho với các thông tin về nguyên liệu, lệnh sản xuất, sản phẩm, số lượng xuất kho, …

 

7. Lệnh chạy sóng: Là danh sách thông tin do phần mềm tự động xử lý phục vụ cho công tác chạy sóng như khổ giấy chạy, loại giấy, định lượng giấy, quy cách sả tự động, thùng nối, xoay khổ, …

 

8. Danh sách sản phẩm sản xuất theo kế hoạch: Là màn hình hiển thị danh sách lệnh sản xuất, sản phẩm, công đoạn, số lượng sản xuất theo kế hoạch đã lập. Có thể xem trên máy tính bản, laptop, điện thoại. Sử dụng để theo dõi tiến độ sản xuất và cập nhật thống kê sản xuất.

 

9. Cập nhật thống kê sản xuất: Cập nhật thống kê thực tế theo danh sách được mô tả tại mục trên.

 

10. Lập đề nghị nhập kho thành phẩm: Phiếu được lập bằng cách kế thừa dữ liệu từ lệnh sản xuất với thông tin về mã sản phẩm, số lượng nhập, số đơn hàng/ lệnh sản xuất, … Phiếu được chuyển tức thời cho các bộ phận liên quan như kho, QC.

 

11. Danh sách sản phẩm cần nhập kho: Là màn hình quản lý danh sách phiếu đề nghị nhập kho thành phẩm, theo dõi trạng thái xử lý cho từng phiếu, hỗ trợ tạo phiếu nhập kho thành phẩm ngay tại màn hình.

 

12. Lập phiếu nhập kho thành phẩm: Phiếu được lập bằng cách kế thừa dữ liệu theo quy trình với các thông tin về sản phẩm, số lượng nhập, kho nhập, số đơn hàng/ lệnh sản xuất, … Là dữ liệu quản lý kho và kế thừa cho công tác kế toán. Hỗ trợ tính giá thành sản phẩm và tự động cập nhật vào phiếu này.

 

13. Lập kế hoạch xuất kho: Phiếu được lập tại màn hình quản lý tiến độ đơn hàng và kế thừa dữ liệu theo quy trình với các thông tin về khách hàng, số đơn hàng, sản phẩm, số lượng giao, thời gian xuất kho, … Phiếu được chuyển từ thời tới bộ phận kho và các bộ phận kho để chuẩn bị cho công tác giao hàng.

 

14. Danh sách sản phẩm cần xuất kho: Là màn hình quản lý danh sách kế hoạch xuất kho, theo dõi trạng thái xử lý cho từng kế hoạch, hỗ trợ lập phiếu xuất kho ngay tại màn hình.

 

15. Lập phiếu xuất kho & bán hàng: Phiếu được lập bằng cách kế thừa dữ liệu theo quy trình với các thông tin về khách hàng, số lượng, giá trị sản phẩm, kho xuất, … Không chỉ là dữ liệu theo dõi tồn kho, phiếu còn có thể kiêm ghi nhận dữ liệu bán hàng, theo dõi doanh thu, công nợ, …

 

16. Kế thừa dữ liệu cho công tác kế toán

 

  • Kế toán là bộ phận kế thừa toàn bộ dữ liệu trong quy trình.

  • Thực hiện theo dõi công nợ phải thu, phải trả, có thể quản lý chi tiết công nợ đến từng hóa đơn, đơn hàng.

  • Tạo lập hoặc tiếp nhận các phiếu đề nghị thu/ chi. Lên kế hoạch thanh toán và thực hiện việc thu/ chi.

  • Thực hiện các nghiệp vụ kế toán khác như khấu hao tài sản cố định, phân bổ công cụ dụng cụ, ghi nhận các bút toán phát sinh ngoài quy trình, …

  • Tính giá thành sản phẩm: Hỗ trợ tập hợp chi phí và tính giá thành cho từng phân xưởng, công đoạn. Phân bổ chi phí chung cho các phân xưởng, phân bổ chi phí sản xuất theo BOM, theo đơn hàng/ lệnh sản xuất, theo tỷ lệ nguyên liệu, nhân công trực tiếp … Hỗ trợ hệ thống báo cáo phân tích chi phí, lãi lỗ cho từng sản phẩm, đơn hàng.

×

ĐĂNG KÝ DEMO