Phân hệ Kế hoạch sản xuất

Ngày đăng: 21/01/2021

PHÂN HỆ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT


1. Giá trị mang lại

 

✔️ Hỗ trợ lập kế hoạch sản xuất, ra quyết định tự sản xuất hay gia công ngoài với các thông tin tức thời như hàng tồn kho; hàng đang sản xuất tại xưởng; số nhân công, máy móc đang tham gia sản xuất và nhàn rỗi ... 

 

✔️ Tính toán nhu cầu vật tư cần cho sản xuất, cân đối với hàng tồn kho, hàng mua đang trên đường về và đề xuất nguyên vật liệu cần mua.

 

✔️ Ra lệnh sản xuất thành phẩm, bán thành phẩm nhất quán tới các phân xưởng sản xuất, đảm bảo thành phẩm cuối được nhập kho và giao hàng theo đúng cam kết về thời gian.

 

✔️ Theo dõi tiến độ sản xuất của từng phân xưởng, tiến độ cung ứng vật tư, … giúp đưa ra giải pháp xử lý kịp thời khi có một công đoạn trong chuỗi sản xuất gặp vấn đề có thể gây nguy cơ trễ kế hoạch giao hàng.

 

✔️ Tổng hợp tần suất chậm tiến độ của từng bộ phận, phân xưởng để từ đó có giải pháp cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả.

 

✔️ Cung cấp nhanh thông tin về tiến độ đơn hàng khi được yêu cầu từ khách hàng.

 

✔️ Giúp xây dựng và thực thi chính sách phê duyệt theo nhiều cấp. Có thể kiểm tra thông tin chứng từ và thực hiện phê duyệt trên laptop, tablet, smartphone

 

2. Quy trình nghiệp vụ trên phần mềm LEAN

 

 

Giải thích quy trình:

 

✔️ Hỗ trợ màn hình quản lý đơn hàng, giúp theo dõi trạng thái sản phẩm, đồng thời lập Kế hoạch sản xuất kế thừa dữ liệu từ đơn hàng ngay trên màn hình.

 

Một kế hoạch có thể được lập cho một hoặc nhiều đơn hàng, một đơn hàng cũng có thể được lập thành nhiều kế hoạch sản xuất tùy vào số lần giao hàng.

 

✔️ Tiếp theo là màn hình Quản lý kế hoạch sản xuất, giúp:

 

  • Quản lý danh sách kế hoạch đã lập và quá trình thực thi như: Đã ra Lệnh sản xuất/ Lệnh gia công ngoài; Tình hình cung ứng vật tư và triển khai sản xuất tại các phân xưởng; Tình hình nhập kho thành phẩm, xuất kho giao hàng …

 

  • Tích hợp các thông tin liên quan tới sản phẩm như: Hàng tồn kho, định mức tồn kho, hàng tồn trên các đơn đặt hàng chưa giao, hàng đang sản xuất …

 

  • Giúp lập Lệnh sản xuất/ Lệnh gia công ngoài được kế thừa dữ liệu từ Kế hoạch sản xuất.

 

✔️ Lệnh sản xuất được lập bao gồm các thông tin về sản phẩm cần sản xuất, số lượng, thời gian hoàn thành, phân xưởng thực hiện. Lệnh được gửi ngay tới các cá nhân chịu trách nhiệm thực thi sau khi được duyệt.

 

✔️ Từ Lệnh sản xuất, LEAN tính toán nhu cầu vật tư cần cho sản xuất dựa vào định mức nguyên vật liệu (BOM), và tiếp tục tiến hành phân loại vật tư, nếu:

 

  • Vật tư là nguyên vật liệu: kiểm tra tồn kho, nếu đủ thì tiến hành lập Phiếu đề nghị xuất kho. Nếu thiếu, lập Phiếu đề nghị mua hàng.

 

  • Vật tư là bán thành phẩm: kiểm tra tồn kho, nếu đủ thì tiến hành lập Phiếu đề nghị xuất kho. Nếu thiếu, lập Kế hoạch sản xuất và quay lại thực hiện quy trình như ban đầu.

 

(Hỗ trợ thực hiện với BOM nhiều cấp, khi mà bán thành phẩm được sản xuất để làm nguyên liệu cho một bán thành phẩm khác, bán thành phẩm này lại tiếp tục được sử dụng làm nguyên liệu cho sản phẩm cuối)

 

Xin cám ơn!


 

×

ĐĂNG KÝ DEMO